Home
Software
Translators
Parsers
Taggers
Corpus
About Us
Contact


De cînd populañia cubanezå suferå de o mare såråcie în urma izolårii
datorate regimului politic al insulei, Comisia çtie dacå alte ONGuri au
putut så furnizeze un ajutor umanitar çi, în acest caz, dacå au fåcut-o
cu sprijinul Comunitåñii europene çi dacå acest proces de cooperare a
putut så se desfåçoare fårå amestecul autoritåñilor cubaneze.

DEPENDENCY MAP

1   _De^cînd              CSUB                   de^cînd
2   populañia       ->4   NNCO    .SUBJ->VRBV    populañie / c=n n=s g=f x=2 a=
3   cubanezå        ->2   ADJC    .ADJ->NNCO     cubanez / c=n n=s g=f x=2
4   suferå          ->22  VRBV    *ADV->.VBPRD   suferi / p=3 n=s g=f x=2 t=ipr
5   de              ->4   PREP    P->VRBV        de
6   o               ->8   DTAT    .DET->N        un / c=a n=s g=f x=8
7   mare            ->8   ADJC    .DET->NNCO     mare / c=a n=s g=f x=8
8   såråcie         ->5   NNCO    .PREP->PREP    såråcie / c=a n=s g=f x=8
9   în              ->8   PREP    P->N           în
10  urma            ->9   NNCO    .PREP->PREP    urmå / c=a n=s g=f x=10 a=
11  aa              ->10  PREP    P->NNCO        aa
12  izolårii        ->11  NNCO    .PREP->PREP    izolare / c=g n=s g=f x=12 a=
13  datorate        ->12  VRBP    .DET->NNCO     datora / c=g n=s g=f x=12
14  []
15  regimului       ->13  NNCO    N->VRBP        regim / c=d n=s g=m x=15 a=
16  politic         ->15  ADJC    .ADJ->NNCO     politic / c=d n=s g=m x=15
17  al              ->15  PREP    P->N           al
18  []
19  insulei         ->17  NNCO    .PREP->PREP    insulå / c=g n=s g=f x=19 a=
20  ,                     COMA                   ,
21  Comisia         ->22  NNCO    .SUBJ->VRBV    comisie / c=n n=s g=f x=21 a=
22  çtie            root  VRBV                   çti / p=3 n=s g=f x=21 t=ipr
23  dacå                  CSUB                   dacå
24  alte            ->25  DTAT    .DET->NNPR     alt / c=n n=p g=f x=25
25  ONGuri          ->26  NNPR    .SUBJ->AUXV    ONGuri / c=n n=p g=f x=25
26  au              ->22  AUXV    *ADV->.VBPRD   avea / p=3 n=p g=f x=25 t=ipr
27  putut           ->26  VRBP    .AUX->AUXV     putea / c=n n=s g=m
28  så                    CSUB                   så
29  furnizeze       ->27  VRBV    *ADV->.VBPRD   furniza / p=3 n=s g=m t=spr
30  un              ->31  DTAT    .DET->NNCO     un / c=a n=s g=m x=31
31  ajutor          ->29  NNCO    N->VRBV        ajutor / c=a n=s g=m x=31
32  umanitar        ->31  ADJC    .ADJ->N        umanitar / c=a n=s g=m x=31
33  çi                    CCOO                   çi
34  ,                     COMA                   ,
35  în              ->33  PREP    P->CCOO        în
36  acest           ->37  DTAT    .DET->NNCO     acest / c=a n=s g=m x=37
37  caz             ->35  NNCO    .PREP->PREP    caz / c=a n=s g=m x=37
38  ,                     COMA                   ,
39  dacå                  CSUB                   dacå
40  au              ->29  AUXV    *ADV->.VBPRD   avea / p=3 n=p g=m t=ipr
41  fåcut           ->40  VRBP    .AUX->AUXV     face / c=n n=s g=m
42  -o              ->40  PNOB    PNOB->.VBPRD   o / c=a p=3 n=s g=f x=42
43  cu              ->40  PREP    P->.VBPRD      cu
44  sprijinul       ->43  NNCO    .PREP->PREP    sprijin / c=a n=s g=m x=44 a=
45  aa              ->44  PREP    P->NNCO        aa
46  Comunitåñii     ->45  NNCO    .PREP->PREP    comunitate / c=g n=s g=f x=46 a=
47  europene        ->46  ADJC    .ADJ->NNCO     european / c=g n=s g=f x=46
48  çi                    CCOO                   çi
49  dacå                  CSUB                   dacå
50  acest           ->51  DTAT    .DET->NNCO     acest / c=n n=s g=m x=51
51  proces          ->54  NNCO    .SUBJ->AUXV    proces / c=n n=s g=m x=51
52  de              ->51  PREP    P->N           de
53  cooperare       ->52  NNCO    .PREP->PREP    cooperare / c=a n=s g=f x=53
54  a               ->40  AUXV    *CJSB->.VBPRD  avea / p=3 n=s g=m x=51 t=ipr
55  putut           ->54  VRBP    .AUX->AUXV     putea / c=n n=s g=m
56  så                    CSUB                   så
57  se              ->58  PNFX    .VBSUP->VRBV   se / c=a p=3 n=s g=m
58  desfåçoare      ->55  VRBV    *ADV->.VBPRD   desfåçura / p=3 n=s g=m t=spr
59  fårå            ->58  PREP    P->VRBV        fårå
60  amestecul       ->59  NNCO    .PREP->PREP    amestec / c=a n=s g=m x=60 a=
61  aa              ->60  PREP    P->NNCO        aa
62  autoritåñilor   ->61  NNCO    .PREP->PREP    autoritate / c=g n=p g=f x=62 a=
63  cubaneze        ->62  ADJC    .ADJ->NNCO     cubanez / c=g n=p g=f x=62
64  .                     STOP                   .

TREE

(S
  (.SBC
    (CSUB _De^cînd)
    (.SUBJ
      (N
        (NNCO populañia)
        (.ADJ
          (ADJC cubanezå))))
    (VRBV suferå)
    (P
      (PREP de)
      (.PREP
        (N
          (N
            (.DET
              (DTAT o))
            (N
              (.DET
                (ADJC mare))
              (NNCO såråcie)))
          (P
            (PREP în)
            (.PREP
              (N
                (NNCO urma)
                (P
                  (PREP aa)
                  (.PREP
                    (N
                      (NNCO izolårii)
                      (.DETVB
                        (VP
                          (VRBP datorate)
                          (FILL aa)
                          (N
                            (N
                              (NNCO regimului)
                              (.ADJ
                                (ADJC politic)))
                            (P
                              (PREP al)
                              (FILL aa)
                              (.PREP
                                (NNCO insulei))))))))))))))))
  (COMA ,)
  (.SUBJ
    (NNCO Comisia))
  (VRBV çtie)
  (CSUB dacå)
  (.SBC
    (.VBPRD
      (.SUBJ
        (N
          (.DET
            (DTAT alte))
          (NNPR ONGuri)))
      (AUXV au)
      (.AUX
        (VRBP putut))))
  (CSUB så)
  (VRBV furnizeze)
  (N
    (N
      (.DET
        (DTAT un))
      (NNCO ajutor))
    (.ADJ
      (ADJC umanitar)))
  (CCOO çi)
  (COMA ,)
  (P
    (PREP în)
    (.PREP
      (N
        (.DET
          (DTAT acest))
        (NNCO caz))))
  (COMA ,)
  (CSUB dacå)
  (.SBC
    (.VBPRD
      (AUXV au)
      (.AUX
        (VRBP fåcut)))
    (PNOB -o)
    (P
      (PREP cu)
      (.PREP
        (N
          (NNCO sprijinul)
          (P
            (PREP aa)
            (.PREP
              (N
                (NNCO Comunitåñii)
                (.ADJ
                  (ADJC europene)))))))))
  (CCOO çi)
  (CSUB dacå)
  (.VBPRD
    (.SUBJ
      (N
        (N
          (.DET
            (DTAT acest))
          (NNCO proces))
        (P
          (PREP de)
          (.PREP
            (NNCO cooperare)))))
    (AUXV a)
    (.AUX
      (VRBP putut)))
  (CSUB så)
  (.SBC
    (.VBSUP
      (PNFX se))
    (VRBV desfåçoare)
    (P
      (PREP fårå)
      (.PREP
        (N
          (NNCO amestecul)
          (P
            (PREP aa)
            (.PREP
              (N
                (NNCO autoritåñilor)
                (.ADJ
                  (ADJC cubaneze))))))))
    (STOP .)))

Copyright 2008 by Langos s.r.l.